Ymunwch â Super-Agers Pen-y-bont ar Ogwr

Super Agers and Healthy & Active Fund

Ydych chi’n 50 oed neu’n hŷn?

Eisiau mynd allan o’r tŷ, dod yn egnïol a gwneud ffrindiau newydd i wella eich lles?

Mwynhewch gymdeithasu ag eraill, gwella’ch lles corfforol a meddyliol a chael effaith gadarnhaol ar eich cymuned leol. Ein nod yw cael chi’n symud ar stepen eich drws chi trwy helpu chi i drefnu gweithgareddau yn eich cymunedau gan gynnwys cerdded, dawnsio, cadw’n heini, Tai Chi … mae’r rhestr yn ddiddiwedd a byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Diolch i gais cyllido llwyddiannus i’r Gronfa Iach ac Egnïol, bydd gweithgareddau a mwy o gyfleoedd i chi fod yn egnïol am y tair blynedd nesaf!


Mae ein Gweithredwyr Cymunedol yn caru sgwrs dda ac maen nhw’n wrandawyr gwych hefyd! Trwy alwadau ffôn rheolaidd byddwn yn eich helpu i gynnig syniadau i ymgymryd â gweithgareddau iach i’ch cadw’n egnïol gartref a rhoi syniadau defnyddiol ar sut y gallwch chi gymryd rhan mewn sesiynau gweithredol yn eich cymuned leol.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach cysylltwch â Fiona Burlingham, Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr Super-Agers BAVO, Ff: 07923 212 737 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials