Materion Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Rhwydwaith o ddarparwyr trydydd sector yw Bridgend Youth Matters y mae eu gwaith yn canolbwyntio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys er enghraifft, clybiau ieuenctid gwirfoddol.

Mae’n agored i unrhyw grŵp gwirfoddol neu gymunedol sy’n gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed ac yn galluogi aelodau i drafod materion pobl ifanc, rhannu arfer da a chydweithio i ddatblygu cyfleoedd i bobl ifanc.


Ydych chi’n sefydliad sydd wedi’i leoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n darparu gwasanaethau cymorth neu weithgareddau i bobl ifanc 11 oed a throsodd?

Mae Bridgend Youth Matters yn agored i unrhyw grŵp gwirfoddol neu gymunedol sy’n gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed. Mae’n galluogi aelodau i drafod materion pobl ifanc, rhannu arfer da a chydweithio i ddatblygu cyfleoedd i bobl ifanc.

Mae’n helpu i sicrhau bod pobl ifanc ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael gwybodaeth dda ac yn cael cefnogaeth i gael mynediad at ystod eang o wasanaethau o safon sy’n eu galluogi i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd bywyd yn eu cymunedau lleol.

Trwy ddod yn aelod o Bridgend Youth Matters bydd gennych fynediad at gyfleoedd hyfforddi ac ariannu ac yn rhannu materion, barn ac anghenion pobl ifanc yn eich gwasanaethau.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award