Cadwch yn gyfoes

Newyddion diweddaraf...

Grantiau ‘Haf o Hwyl’ Sir Pen-y-bont ar Ogwr 2022 ar agor nawr!

Cyhoeddwyd: 9 Mehefin 2022

Haf o Hwyl 2022 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 24 Mehefin 2022 am 2yp Darparu gweithgareddau chwarae, hamdden, hamdden, chwaraeon, diwylliannol i blant a phobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr   Rydym am gefnogi ein plant a’n pobl ifanc drwy ddarparu’r lle a’r amser ar gyfer gweithgareddau am ddim i’w cynnal yr haf […]

Darllenwch yr erthygl lawn


Bwrdd Iechyd Prifysgol CTM yn Mynegi Diddordeb ar gyfer Aelodau Newydd

Cyhoeddwyd: 14 Mawrth 2022

Mae’r cyfle wedi codi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf geisio datganiadau o ddiddordebau i aelodau newydd ymuno â’r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG). Mae’r SRG yn cynnwys amrywiaeth o gynrychiolwyr Byrddau Iechyd, partner a dinasyddion i roi cyngor annibynnol ar unrhyw agwedd ar fusnes CTMUHB gyda’r nod o gyflwyno adborth cydlynol a chytbwys i lywio’r […]

Darllenwch yr erthygl lawn


Digwyddiadau i ddod...

Popeth mae dechreuwyr newydd angen gwybod am y sector gwirfoddol

Mae Sylfeini ar gyfer y trydydd sector (F4S3) yn rhaglen sefydlu ar gyfer pobl sydd wedi dechrau gweithio yn y sector gwirfoddol yn ddiweddar; newydd-ddyfodiaid, graddedigion diweddar yn y coleg, y rhai sydd wedi gwneud newid gyrfa, neu wedi gwirfoddoli am 18 mis neu lai.   Bydd cwrs peilot am ddim yn rhoi dealltwriaeth gyflawn […]

Gwybod mwy


Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethu Trydydd Sector De Cymru – ARCHEBWCH NAWR!

1 Tachwedd, 2021 – 6 Tachwedd, 2021

Ar-lein yn ystod Wythnos Genedlaethol yr Ymddiriedolwyr, 1af – 4ydd Tachwedd 2021 Yn dilyn seibiant y llynedd oherwydd y pandemig, mae Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru yn ôl! Yn cael ei gynnal ar-lein gyda phum sesiwn dros bedwar diwrnod, mae’r digwyddiad am ddim yn cynnwys: GDPR, Cynaliadwyedd, Seiberddiogelwch a Gweithio Hybrid; ac […]

Gwybod mwy


Ein heffaith
1,759
Ymatebwyd i ymholiadau yn 2020/21
£340,000
Dyfarnwyd trwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO 2020/21
£1,234,179
Derbyniwyd gan grwpiau ymhellach i gyngor cyllid BAVO 2020/21
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials