Cadwch yn gyfoes

Newyddion diweddaraf...

Gweithdai Lles CTSEW

Cyhoeddwyd: 21 Ionawr 2022

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Mae De-ddwyrain Cymru (CTSEW) wedi llwyddo i sicrhau rhywfaint o gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, i gyflwyno cyfres o weithdai lles AM DDIM i ofalwyr di-dâl mewn partneriaeth ag Iechyd Elfennol, mae’r holl weithdai’n cael eu darparu bron. Mae’n ofynnol i ofalwyr gyflwyno eu mynegiant o ddiddordeb yn y gweithdy(au) […]

Darllenwch yr erthygl lawn


Cymorth newydd i fenywod sydd eisiau mwy allan o fywyd

Cyhoeddwyd: 19 Ionawr 2022

Mae cyfres o sesiynau rhad ac am ddim er mwyn hybu hyder a sgiliau menywod, bellach ar agor i rai sy’n byw yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Phen-y-bont ar Ogwr. O’r enw ‘Credu a Chyflawni’, gan mai dyna maen nhw’n anelu at helpu menywod i’w wneud, mae’r sesiynau ar-lein ar gael i […]

Darllenwch yr erthygl lawn


Digwyddiadau i ddod...

Popeth mae dechreuwyr newydd angen gwybod am y sector gwirfoddol

Mae Sylfeini ar gyfer y trydydd sector (F4S3) yn rhaglen sefydlu ar gyfer pobl sydd wedi dechrau gweithio yn y sector gwirfoddol yn ddiweddar; newydd-ddyfodiaid, graddedigion diweddar yn y coleg, y rhai sydd wedi gwneud newid gyrfa, neu wedi gwirfoddoli am 18 mis neu lai.   Bydd cwrs peilot am ddim yn rhoi dealltwriaeth gyflawn […]

Gwybod mwy


Digwyddiad Rhwydweithio Rhithiol Gwanwyn 2022 Cwm Taf Morgannwg (CTM) Gwerth Cymdeithasol

9.30 – 12.30pm Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022 Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf am ein Cynllun Rhanbarthol CTM a’r trefniadau cyllido newydd – Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.   Archebwch eich lle! Archebwch gan ddefnyddio’r ddolen Eventbrite neu ffoniwch 01443 846200 neu e-bostiwch info@interlinkrct.org.uk

Gwybod mwy


Ein heffaith
2,862
Ymatebwyd i ymholiadau yn 2019/20
£306,288
Dyfarnwyd trwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO 2019/20
£444,000
Derbyniwyd gan grwpiau ymhellach i gyngor cyllid BAVO 2019/20
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials