Cadwch yn gyfoes

Newyddion diweddaraf...

Canolfan Bridgend Carers Centre yn recriwtio ymddiriedolwyr newydd

Cyhoeddwyd: 5 Mai 2021

Ar hyn o bryd maent yn edrych i recriwtio ymddiriedolwyr newydd, nid yn unig y rhai sydd â diddordeb mewn materion gofalwyr a chefnogaeth i Bridgend Carers Centre, ond yn enwedig y rhai sydd â’r sgiliau a’r profiad busnes canlynol: cyllid, marchnata, codi arian, iechyd a diogelwch a gweithio mewn tîm.

Darllenwch yr erthygl lawn


Profi cyflym covid-19 am ddim ddwywaith yr wythnos ar gyfer pobl na allant weithio gartref

Cyhoeddwyd: 20 Ebrill 2021

Mae citiau hunan-brofi cyflym Covid-19 cyflym am ddim ddwywaith yr wythnos ar gael i bobl heb symptomau na allant weithio gartref a’u cartrefi.

Darllenwch yr erthygl lawn


Digwyddiadau i ddod...

Wave eich Baner ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a Diwrnod Twyni Tywod y Byd!

12 Mai, 2021 – 12 Mai, 2021

Ymunwch â Green Links Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (10 – 16 Mai 2021) ar gyfer gweithdy celf sy’n dathlu twyni tywod hyfryd Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwybod mwy


Sesiynau Gwasanaeth Gwaed Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr … Mae angen rhoddwyr gwaed ar frys felly cofiwch helpu!

19 Mai, 2021 – 27 Mai, 2021

Os yw rhoi yn eich gwaed, helpwch wrth i bob diferyn gyfrif!

Gwybod mwy


Ein heffaith
2,862
Ymatebwyd i ymholiadau yn 2019/20
£306,288
Dyfarnwyd trwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO 2019/20
£444,000
Derbyniwyd gan grwpiau ymhellach i gyngor cyllid BAVO 2019/20
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials