Cadwch yn gyfoes

Newyddion diweddaraf...

Covid Test stock image

Profion cymunedol i gadw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiogel

Cyhoeddwyd: 26 Chwefror 2021

Bydd yn digwydd yn benodol o fewn Caerau, Nantyffyllon, Pyle, Kenfig Hill, Cornelly, Cefn Cribwr, Sarn, Aberkenfig, Coytrahen, Ynysawdre, Bryncethin, Bryncoch, Pencoed, Hendre, Felindre a Heol-Y-Cyw.

Darllenwch yr erthygl lawn


Pa gyrsiau hyfforddi, gweithdai a sesiynau yr hoffech chi eu gweld ar raglen hyfforddi BAVO?

Cyhoeddwyd: 26 Chwefror 2021

Rhwng Ebrill a Gorffennaf byddwn yn cynnig gweithdai ar-lein byr a hyrsiau hyfforddi sydd wedi’u  cynllunio i’ch helpu chi rhedeg eich sefydliad yn fwy effeithiol, effeithlon a diogel.

Darllenwch yr erthygl lawn


Digwyddiadau i ddod...

Sesiwn ar-lein mis Mawrth: Newidiadau pwysig i’r Cynllun Grant Lleoedd Lleol i Natur

1 Mawrth, 2021 – 1 Mawrth, 2021

Mae Lleoedd Natur Lleol Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn gynllun grant cyfalaf sydd â’r nod o alluogi cymunedau yng Nghymru i adfer a gwella natur.

Gwybod mwy


Sesiynau Gwasanaeth Gwaed Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr … Mae angen rhoddwyr gwaed ar frys felly cofiwch helpu!

2 Mawrth, 2021 – 3 Mawrth, 2021

Os yw rhoi yn eich gwaed, helpwch wrth i bob diferyn gyfrif!

Gwybod mwy


Ein heffaith
2,862
Ymatebwyd i ymholiadau yn 2019/20
£306,288
Dyfarnwyd trwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO 2019/20
£444,000
Derbyniwyd gan grwpiau ymhellach i gyngor cyllid BAVO 2019/20
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials