Cadwch yn gyfoes

Newyddion diweddaraf...

Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethu Trydydd Sector De Cymru – ARCHEBWCH NAWR!

Cyhoeddwyd: 1 Tachwedd 2021

Ar-lein yn ystod Wythnos Genedlaethol yr Ymddiriedolwyr, 1af – 4ydd Tachwedd 2021 Yn dilyn seibiant y llynedd oherwydd y pandemig, mae Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru yn ôl! Yn cael ei gynnal ar-lein gyda phum sesiwn dros bedwar diwrnod, mae’r digwyddiad am ddim yn cynnwys: GDPR, Cynaliadwyedd, Seiberddiogelwch a Gweithio Hybrid; ac […]

Darllenwch yr erthygl lawn


Cynhadledd Ddigidol Cyflawni Cydraddoldeb Hiliol yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 22 Hydref 2021

Bydd y gynhadledd yn archwilio uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru wrthhiliol erbyn 2030, y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol (REAP) a sut y gall sefydliadau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector greu gweithleoedd gwrth-hiliol.

Darllenwch yr erthygl lawn


Digwyddiadau i ddod...

Cyfarfodydd misol Rhwydwaith Ymddiriedolwyr ar-lein ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor

Bob mis mae BAVO yn cynnal cyfarfod rhwydwaith i ymddiriedolwyr rannu arfer a syniadau effeithiol gyda’i gilydd ac i drafod ffyrdd posibl o lobïo a dylanwadu ar bolisi.

Gwybod mwy


Gweithgareddau Superagers Pen-y-bont ar Ogwr y gellir eu harchebu ymlaen

Dydd Llun - Dydd Gwener

Ydych chi’n 50 oed a throsodd? Eisiau mynd allan o’r tŷ, bod yn egnïol a gwneud i
ffrindiau newydd wella eich lles? Dewch draw i un o’n actvities Super-Agers Pen-y-bont ar Ogwr!

Gwybod mwy


Ein heffaith
2,862
Ymatebwyd i ymholiadau yn 2019/20
£306,288
Dyfarnwyd trwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO 2019/20
£444,000
Derbyniwyd gan grwpiau ymhellach i gyngor cyllid BAVO 2019/20
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials