Cadwch yn gyfoes

Newyddion diweddaraf...

Grantiau Gwirfoddoli dan Arweiniad Ieuenctid sy’n cynnig hyd at £ 2,000 nawr ar agor!

Cyhoeddwyd: 8 Gorffennaf 2021

Nod yr arian yw helpu pobl ifanc i wirfoddoli rhwng 14 a 25 oed i chwarae mwy o ran mewn sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn eu cymuned leol.

Darllenwch yr erthygl lawn


Hafal yn recriwtio Cynrychiolwyr Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

Cyhoeddwyd: 6 Gorffennaf 2021

Darllenwch yr erthygl lawn


Digwyddiadau i ddod...

Cyfarfodydd misol Rhwydwaith Ymddiriedolwyr ar-lein ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor

Dydd Iau cyntaf pob mis rhwng 2 - 3pm

Bob mis mae BAVO yn cynnal cyfarfod rhwydwaith i ymddiriedolwyr rannu arfer a syniadau effeithiol gyda’i gilydd ac i drafod ffyrdd posibl o lobïo a dylanwadu ar bolisi.

Gwybod mwy


Gweithgareddau Superagers Pen-y-bont ar Ogwr y gellir eu harchebu ymlaen

Dydd Llun - Dydd Gwener

Ydych chi’n 50 oed a throsodd? Eisiau mynd allan o’r tŷ, bod yn egnïol a gwneud i
ffrindiau newydd wella eich lles? Dewch draw i un o’n actvities Super-Agers Pen-y-bont ar Ogwr!

Gwybod mwy


Ein heffaith
2,862
Ymatebwyd i ymholiadau yn 2019/20
£306,288
Dyfarnwyd trwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO 2019/20
£444,000
Derbyniwyd gan grwpiau ymhellach i gyngor cyllid BAVO 2019/20
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials