Cadwch yn gyfoes

Newyddion diweddaraf...

Gi

Gwobr Arian Cymhwysedd Diwylliannol ar gyfer BAVO

Cyhoeddwyd: 30 Tachwedd 2023

Mae BAVO yn falch o feddu ar wobr arian y cynllun Cymhwysedd Diwylliannol. Mae Diverse Cymru yn cydlynu’r cynllun Cymhwysedd Diwylliannol gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a dilysu annibynnol gan Fuddsoddwr y Deyrnas Unedig mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (UKIED). Mae’r cynllun yn cydnabod arferion gweithle da, ar gyfer darparu gwasanaethau teg a chyfartal i bobl […]

Darllenwch yr erthygl lawn


Event title on a graphic

Gadewch i ni siarad am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol

Cyhoeddwyd: 10 Hydref 2023

Cymerwch ran mewn sgwrs am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Mae croeso i bawb i’r digwyddiadau anffurfiol a rhyngweithiol hyn, gan gynnwys staff iechyd a gofal cymdeithasol a’r cyhoedd.  Ymunwch â’r sgwrs am yr heriau y mae’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn eu hwynebu a dywedwch eich dweud:  Beth sy’n gweithio? Beth […]

Darllenwch yr erthygl lawn


Digwyddiadau i ddod...

Niwroamrywiaeth pobl ifanc a theuluiedd

11 Rhagfyr, 2023 – 11 Rhagfyr, 2023

Mae BAVO a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg (RPB) yn cynnal sesiwn ymgysylltu niwroamrywiaeth ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd. Pan: 11 Rhagfyr  4- 6yp Ble: Clwb Rygbi Mynydd Cynffig, CF33 6BU Pwy: Plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr Ynglŷn â’r digwyddiad Mae gwella’r gefnogaeth i blant, pobl ifanc a’u […]

Gwybod mwy


Ein heffaith
1,670
Ymatebwyd i ymholiadau yn 2021/22
£488,259
Dyfarnwyd trwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO 2021/22
£250,195
Derbyniwyd gan grwpiau ymhellach i gyngor cyllid BAVO 2021/22
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award