Digwyddiadau

Mae gofalwyr yn dal i fyny – gwnewch ffrindiau newydd a gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun!

Every Wednesday

Cyfarfodydd misol Rhwydwaith Ymddiriedolwyr ar-lein ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor

Grwpiau gweithredol ar-lein am ddim i bobl hŷn yng Nghymru

Bob dydd Mawrth, Mercher a Iau

Cymdeithas Alzheimer Pen-y-bont ar Ogwr: Canu ar gyfer sesiynau’r ymennydd trwy Zoom

Bob dydd Mawrth a dydd Mercher

Hybiau lles ar-lein

Bob dydd Llun a dydd Gwener

Hybiau lles wythnosol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Porthcawl

Dydd Mawrth ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dydd Iau yn Porthcawl

Teithiau cerdded lles

Bob dydd Mercher

Gweithgareddau Superagers Pen-y-bont ar Ogwr y gellir eu harchebu ymlaen

Dydd Llun - Dydd Gwener

Cynhadledd Ddigidol Cyflawni Cydraddoldeb Hiliol yng Nghymru

22 Hydref, 2021 –
22 Hydref, 2021

Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethu Trydydd Sector De Cymru – ARCHEBWCH NAWR!

1 Tachwedd, 2021 –
6 Tachwedd, 2021
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials