Digwyddiadau

Cymdeithas Alzheimer Pen-y-bont ar Ogwr: Canu ar gyfer sesiynau’r ymennydd trwy Zoom

Bob dydd Mawrth a dydd Mercher

Hybiau lles ar-lein

Bob dydd Llun a dydd Gwener

Hybiau lles wythnosol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Porthcawl

Dydd Mawrth ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dydd Iau yn Porthcawl

Teithiau cerdded lles

Bob dydd Mercher

Gweithgareddau Superagers Pen-y-bont ar Ogwr y gellir eu harchebu ymlaen

Dydd Llun - Dydd Gwener

Grwpiau gweithredol ar-lein am ddim i bobl hŷn yng Nghymru

Bob dydd Mawrth, Mercher a Iau
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award