Digwyddiadau

Mae gofalwyr yn dal i fyny – gwnewch ffrindiau newydd a gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun!

Every Wednesday

Cyfarfodydd misol Rhwydwaith Ymddiriedolwyr ar-lein ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor

Dydd Iau cyntaf pob mis rhwng 2 - 3pm

Grwpiau gweithredol ar-lein am ddim i bobl hŷn yng Nghymru

Bob dydd Mawrth, Mercher a Iau

Cymdeithas Alzheimer Pen-y-bont ar Ogwr: Cerddoriaeth gyda Ric

Bob yn ail ddydd Iau o 6 Mai 2021

Cymdeithas Alzheimer Pen-y-bont ar Ogwr: Canu ar gyfer sesiynau’r ymennydd trwy Zoom

Bob dydd Mawrth a dydd Mercher rhwng 2 - 3pm

Darganfyddwch sut mae natur yn eich helpu i ofalu am eich iechyd meddwl gydag Dementia Adventure

12 Mai, 2021 –
12 Mai, 2021

Wave eich Baner ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a Diwrnod Twyni Tywod y Byd!

12 Mai, 2021 –
12 Mai, 2021

Cymdeithas Alzheimer Pen-y-bont ar Ogwr: Teimlo Caffi Da dros Zoom

13 Mai, 2021 –
13 Mai, 2021

Sesiynau Gwasanaeth Gwaed Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr … Mae angen rhoddwyr gwaed ar frys felly cofiwch helpu!

19 Mai, 2021 –
27 Mai, 2021

Y Cinio Mawr … arbedwch y dyddiad!

5 Mehefin, 2021 –
6 Mehefin, 2021

Gweithgareddau Bridgend Carers Centre ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021

7 Mehefin, 2021 –
11 Mehefin, 2021

Mae #gofod3 2021 yn mynd arlein!

28 Mehefin, 2021 –
2 Gorffennaf, 2021
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials