Rhwydwaith Gofal Cymdeithasol a Lles Iechyd

Cwm Taf Morgannwg

O 1 Ebrill 2019, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.


Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae croeso i unrhyw un sy’n gweithio yn y trydydd sector sydd â diddordeb mewn gofal cymdeithasol iechyd a lles. Mae’r lleoliadau ar gyfer y cyfarfodydd hyn i’w cadarnhau trwy ddosbarthu’r cofnodion / agenda Gofal Cymdeithasol a Lles Iechyd i aelodau’r Rhwydwaith.

Darllenwch fwy am Rwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Pen-y-bont ar Ogwr

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk


Rhwydwaith Gofal Cymdeithasol a Lles Iechyd Rhanbarthol

Yn dilyn y newid ffiniau o 1 Ebrill 2019, sefydlwyd y rhwydwaith hwn i gynyddu deialog rhwng y trydydd sector ar draws ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Darllenwch fwy am Rwydwaith Trydydd Sector Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Rhanbarthol (HSCWB)

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk


Cyd-banel Dinasyddion Rhanbarthol

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk


Fforwm Gwerth Cymdeithasol

Wedi’i hybu gan agenda Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Gofal Integredig, mae’r proffil a’r ffocws ar Werth Cymdeithasol yn uwch nag erioed! Mae newid trawsnewidiol yn digwydd yma, ar hyn o bryd! Byddwch yn rhan ohono!

Darllenwch fwy am y Fforwm Gwerth Cymdeithasol

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk


Dolenni gwefan defnyddiol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Hwb Diogelu Amlasiantaethol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Iechyd Cymunedol Cwm Taf

Baedd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg


Adnoddau defnyddiol

Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr 2018 – 2023


Newyddion iechyd diweddaraf

Dal i fyny gyda’n newyddion iechyd diweddaraf trwy ymweld â’n tudalen newyddion yma


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award