Ymunwch â’n tîm anhygoel – rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Cyhoeddwyd: 28 Mehefin 2024

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Mae BAVO ar fin lansio ein strategaeth newydd a’n blaenraglen waith ac rydym yn chwilio am rywun a all arwain a thrawsnewid ein comms digidol a dwyn ynghyd waith marchnata ac ymgysylltu’r sefydliad.

Bydd gan ein swyddog newydd agwedd ‘gallu gwneud’, yn ddynamig a bydd ganddo eisoes gyfoeth o gyfryngau cymdeithasol ac offer digidol yn eu set sgiliau er mwyn cyrraedd y ddaear yn rhedeg gyda rhai darnau o waith.

Rydym yn cynnig:

 • £29,269 y flwyddyn pro rata
 • 26 + 8 o wyliau banc (pro rata os yn berthnasol)
 • 30-37 awr yr wythnos, yn agored i drafodaeth
 • Rydym yn talu 8% i mewn i’ch pensiwn
 • Rhaglen cymorth i weithwyr
 • Hyfforddiant a datblygiad parhaus
 • Aelodaeth campfa Halo lleol cost gostyngol
 • Talebau gofal llygaid
 • Talebau gofal plant
 • Cynllun pensiwn aberthu cyflog

Rydym yn sefydliad cefnogol. Ein tîm yw ein hased mwyaf, maent wedi bod yn allweddol wrth ddyrchafu enw da BAVO am gyflawni ac i greu’r sefydliad llwyddiannus yr ydym wedi dod.

Mae lles staff yn bwysig i ni. Rydym yn gofalu am ein staff ac yn yr un modd, mae ein staff yn gofalu am BAVO.  Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â thîm anhygoel ac ymroddedig gyda’r un lefel o ofal a brwdfrydedd.

DYDDIAD CAU 15 GORFFENNAF 2024 AM 2PM.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award