Swyddi

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi dros 46,000 o bobl yng Nghymru ac yn cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Swyddi gwag yn BAVO

Swyddog Cyfeirio Cymunedol 

£25,979 y flwyddyn pro rata (18.5 awr yw)

Cyfnod penodol i 31.03.2025 (yn amodol ar gyllid parhaus)

Bydd deiliad y swydd yn ymuno â thîm sy’n helpu unigolion i gael cymorth cymunedol i ddiwallu eu hanghenion personol. 

 • Gweithio hyblyg a hybrid 
 • 26 + 8 Gwyliau banc (pro rata) 
 • Pensiwn cyfrannol o 8% 
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr 
 • Hyfforddiant a datblygiad parhaus     

Dyddiad cau: Dydd Llun 29 ionawr 2024, 2yp

Pecyn Cais

Community Navigator Job and Person Description (Saesneg yn unig, pdf)

Ffurflen Gais BAVO (Ysgrifenedig pdf)

Canllawiau Cais am Swydd (pdf, 2 dudalen)

Hysbysiad Preifatrwydd (pdf, 4 tudalen)

Swyddi gwag ymddiriedolwyr (Gwirfoddol)

Mae BAVO yn chwilio am unigolion brwdfrydig sydd â sgiliau a phrofiad perthnasol i ymuno â’n bwrdd a helpu i lywio datblygiad yr elusen yn y dyfodol. Rydym am adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau a chroesawu ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.    

Mae hon yn rôl wirfoddol. Treuliau yn cael eu talu. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â bwrdd yr ymddiriedolwyr, cysylltwch â ni drwy e-bost bavo@bavo.org.uk 

 

 

 


Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu preswylwyr cyflogedig a di-waith Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd angen cefnogaeth gyda chyflogadwyedd. Gallant eich cefnogi i wella’ch sgiliau a chael swydd newydd neu well. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys darparu:

 • hyfforddiant a chymwysterau am ddim
 • chwilio am swydd â chymorth
 • Datblygu CV gan gynnwys lleoliadau gwirfoddoli

Gall yr hyfforddiant gynnwys cynyddu sgiliau ‘meddal’ fel hyder a thechnegau cyfweld, neu gymwysterau galwedigaethol fel cardiau CSCS a chymwysterau Cynorthwyydd Addysgu. Mae’r hyfforddiant yn cael ei arwain gan gleientiaid, felly gallwch gael gafael ar help sy’n berthnasol i chi. Efallai y gallant hefyd ddarparu cefnogaeth ar gyfer costau cysylltiedig â gwaith, megis:

 • cludiant i’r gwaith nes eich bod yn cael eich talu
 • dillad, er enghraifft esgidiau gwaith

Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn y gymuned ac yn cwrdd â chleientiaid mewn lleoliadau ledled y Fwrdeistref. Ariennir y rhaglen trwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael help gyda chyflogadwyedd, E: employability@bridgend.gov.uk,neu i ymweld â’u tudalen facebook yma.


Cofrestrwch ar gyfer hysbysidau swyddi wedi’u personoli ar gyfer y trydydd sector gan recriwt3

recruit3

Mae recriwt3 yn ymroddedig i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y trydydd sector yng Nghymru a helpu pobl i ddod o hyd i swyddi sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Gall y wefan hefyd gynnig hysbysiadau swydd wedi’u personoli am ddim fel y gallwch ddarganfod ar unwaith pan fydd gan Recriwt3 y swydd berffaith i chi.

Darllenwch fwy ar wefan recriwt3

 

Mae Charity Job yn beiriant chwilio a all eich helpu i ddod o hyd i’ch rôl gyffrous nesaf yn y sector Elusennau. Mae’r safle’n cynnwys y DU gyfan, ond gallwch leihau eich gwaith o chwilio am swyddi yng Nghymru hefyd.

Dod o hyd i swyddi elusen yma

 

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award