Ymgynghoriaeth

Mae BAVO yn cynnig cefnogaeth ymgynghori ddwys ar gyfraddau cystadleuol i’n haelodau.

Mae hyn ar gael mewn amryw o feysydd fel rheolaeth interim sefydliadol, cefnogaeth dendro, ymgysylltu â’r dinaswyr, adolygiadau llywodraethu, datblygu strategaeth, cymorth cyllidebol ac ariannol, cysylltu â chyllidwyr ac archwilwyr, cysylltu â buddsoddwr ac archwilwyr, hyfforddiant penodol, cefnogaeth i’r bwrdd, ymarferion diwydrwydd dyladwy, uno, creadigaeth o fraich masnachu a chefnogaeth i ddirwyn i ben, i enwi ond ychydig.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award