Categorïau Gwobrau Gwirfoddolwyr

Gwobrau Arwyr Tawel Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Yn agored i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed ar 31 Rhagfyr 2024, sydd wedi gwirfoddoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Oedolyn yn Gwirfoddoli’r Flwyddyn

Yn agored i oedolion dros 25 oed sydd wedi gwirfoddoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y 12 mis diwethaf.

Grŵp Cymuned/Elusen Y Flwyddyn

Cydnabod yr ymrwymiad y mae grwpiau/prosiectau gwirfoddoli lleol yn ei roi i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau ledled y fwrdeistref sirol, sydd wedi rhoi budd gwirioneddol i’r rhai a/neu’r gymuned sy’n elwa ar y prosiect.

Gwobr Gwirfoddolwr Chwaraeon Y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn agored i unigolion sy’n gwirfoddoli mewn unrhyw sefydliad sy’n hyrwyddo chwaraeon yn y fwrdeistref sirol.

Gwobr Gwirfoddolwr Rhagorol

Gwirfoddolwr unigol y mae ei ymrwymiad hirdymor at waith gwirfoddol yn y fwrdeistref sirol wedi cyfrannu at les y gymuned ac wedi’i gwella.

Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Cynwsoldeb

Mae’r gwobr yma i adnabod unigolyn ney grwp sydd wedi cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a cynwysoldeb yn yr bwrdeistref sirol.

Gwobr Ymddiriedolwr

Mae’r gwobr yma yn agor i ymddiriedolwr unigol sydd wedi darparu cefnogaeth, arweiniad a cyfeiriad i project gwirfoddol neu project cymunedol yn yr bwrdeistref sirol.

Enwebwch nawr >


BAVO logo  Bridgend County Borough Council  Welsh Government

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award