Cyfarfod â’r tîm

Tîm staff BAVO

Heidi Bennett – Prif Weithredwr
Abi Jenkins – Swyddog Cymdeithion Cymunedol
Cian Griffiths – Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Tom McGeoch – Brocer Pwynt Mynediad Cyffredin (PAC)
Julia Andrews – Swyddog Cyfeirio Cymunedol
Georgina Powell – Swyddog Cyfeirio Cymunedol
Rob Wood – Swyddog Cyfeirio Cymunedol
Gail Devine – Arweinydd Tim Cyfeirio Cymunedol
Jackie Prosser – Swyddog Rhwydweithiau Cymunedol
Alex Bowen – Gweithiwr Cymorth Cyllido (Caerau)
 – Swyddog Cyllid ac Adnoddau
Jodie Williams – Swyddog Partneriaethau Iechyd
Laura Dadic  – Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl
Lucy Williams  – Swyddog Cynnwys Defnyddwyr y Gwasanaeth Iechyd Meddwl
Suzanne Chisholm – Swyddog Datblygu Prosiect Link-UP
Kay Harries – Rheolwr Gweithrediadau a Phartneriaethau
Fiona Burlingham – Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Super Agers
Claire Emanuel – Swyddog Datblygu'r Trydydd Sector
Rhodri Powell – Swyddog Rhwydweithiau y Trydydd Sector
Sharon Headon – Swyddog Datblygu Gwirfoddoli

Ymddiriedolwyr BAVO

Steve Curry (Cadeirydd) – CVS Caerloyw
Marged Griffiths (Is-gadeirydd) – Mudiad Meithrin
Phil Fiander – 
Clive Owen – Morgannwg Profedigaeth Cruse
Mari Major, MBE – Ymddiriedolaeth Elusennol Morgannwg Endeavour
Richard Young – Aelod Cabinet - Cymunedau (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) ac Iechyd Meddwl yn Bwysig Cymru MHMW

Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials