Effaith ac adroddiadau

Adroddiad Effaith Blynyddol BAVO 2018-19

Wrth i ni ddathlu 21 mlynedd o wneud gwahaniaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn haeddiannol falch o gyflawniadau’r sefydliad – roedd rhaid i ni ystwytho, newid a bod yn ymatebol gyda’r amseroedd newidiol ac rydym wedi dod yn bell ers y dyddiau cynnar! Mae BAVO a’r Trydydd Sector bellach yn bartneriaid strategol allweddol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn y rhanbarth.

Rydym wedi gweithio’n galed i leoli ein hunain fel cyfranwyr i lawer o feysydd datblygu, ymgyrchoedd, mentrau arloesol ac ymchwil. Rydym hefyd wedi ceisio sicrhau cyfranogiad ac ymgysylltiad y sector fel bod cyfle i aelodau a’u defnyddwyr gwasanaeth ddylanwadu a chyd-gynhyrchu newid a hefyd i gael eu cydnabod fel partneriaid a darparwyr gwasanaeth gwerthfawr a chredadwy.

Adroddiad Effaith Blynyddol 2018-19 (fersiwn Gymraeg)


Adroddiadau Effaith Blynyddol Blaenorol:

Adroddiad Effaith Blynyddol 2018 – 19

Adroddiad Effaith Blynyddol 2017 – 18

Adroddiad Effaith Blynyddol 2016 – 17

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials