Cyfeillgar i ddementia

Alzheimer's Society

Mae hwn yn amser pryderus i bawb, yn enwedig i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan ddementia. Gall Cymdeithas Alzheimer’s helpu pobl i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt:


Llinell Gymorth Di-dâl ddementia Cymru, 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn

Cefnogaeth, gwybodaeth ac arwyddion asiantaeth ar gael i unrhyw un sydd wedi’i ddiagnosio â dementia neu’n gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n byw gyda dementia.

Ffôn rhydd: 08088082235 neu Tecstio HELP to 81066

Darllenwch fwy am y llinell gymorth


Ydych chi’n gofalu am rywun â dementia?

Os ydych yn ofalwr, yn aelod o deulu neu’n ffrind i rywun sydd wedi cael diagnosis o ddementia yn ddiweddar, gall Rhaglen Gwybodaeth a Chefnogaeth Gofalwyr ar-lein Alzheimer’s Society roi’r gefnogaeth a’r cyngor sydd eu hangen arnoch.

Mae’r rhaglen yn ymdrin â: deall dementia, materion cyfreithiol ac arian, cefnogaeth a gofal ac ymdopi â dementia o ddydd i ddydd.

Bydd Rhaglen Gwybodaeth a Chefnogaeth Gofalwyr Cwm Taf Morgannwg yn cyflwyno eu gweithdai bron trwy Zoom unwaith bob chwarter ar y dyddiadau canlynol:

20, 22, 27 a 29 Gorffennaf 2021 rhwng 6pm a 7pm
10, 17,14 a 31 Hydref 2021 rhwng 12.30 – 1.30pm

Cynhelir y gweithdai gan Gynghorwyr Dementia Alzheimer’s Society ar gyfer grŵp o bobl sy’n gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind â dementia. Rydych chi’n darllen mwy yma.

I gofrestru’ch lle, e-bostiwch: southeastwales@alzheimers.org.uk a byddant yn cysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth a manylion mewngofnodi.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials