Cyfeillgar i ddementia

Alzheimer's Society

Mae hwn yn amser pryderus i bawb, yn enwedig i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan ddementia. Gall Cymdeithas Alzheimer’s helpu pobl i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt:


Llinell Gymorth Di-dâl ddementia Cymru, 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn

Mae’n cynnig cymorth, gwybodaeth a chyfeirio asiantaeth ar gyfer unrhyw un sy’n cael diagnosis o ddementia neu’n gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n byw gyda dementia.

Rhadffôn: 08088082235 neu neges destun CYMORTH i 81066

Darllenwch fwy am y llinell gymorth


Ydych chi’n gofalu am rywun â dementia?

Os ydych chi’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr neu Rhondda Cynon Taf, cliciwch yma am wybodaeth ar sut i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, a chodi safonau gofal mewn perthynas â gwasanaethau Dementia

Mae rhagor o wybodaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gael yma


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award