Ffurflen enwebu Gwobrau Gwirfoddolwyr

Cwblhewch y ffurflen isod i roi eich enwebiad neu gallwch lawrlwytho copi yma.

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau gyda’r ffurflen sydd wedi’i hymgorffori, cliciwch yma i’w hagor mewn ffenestr newydd.


Dyma’r rheolau enwebu:

 1. Rhaid i enwebiadau ddod i law erbyn Hanner dydd ar ddydd Iau 11 Ebrill 2024.
 2. Rhaid i’r unigolyn (neu’r grŵp pan fo’n briodol) breswylio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
 3. Rhaid bod yr unigolyn/grŵp (pan fo’n briodol) yn cyflawni ei waith gwirfoddol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
 4. Ni all unigolion enwebu eu hunain na chael eu henwebu gan aelod o’r teulu.
 5. Gofynnir bod y rhai sy’n enwebu yn sicrhau bod yr enwebai yn ymwybodol ac yn cytuno bod yr enwebiad yn cael ei gyflwyno.
 6. Mae penderfyniad y panel beirniadu yn derfynol.

Rhaid marcio enwebiadau post , ‘Preifat a chyfrinachol’ a dylid eu dychwelyd at Sharon Headon, BAVO – 112/113 Stryd Fasnachol, Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, CF34 9DL.


BAVO logo  Bridgend County Borough Council  Welsh Government

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award