Pwy sy’n ein hariannu

Hoffai BAVO ddiolch i’n cyllidwyr:

Cwm Taf MorgannwgBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ar 1 Ebrill 2019 newidiodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ei enw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (UHB) wrth iddo gymryd cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd i’r bobl yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Cwm Taf Morgannwg UHB bellach yn darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, ysbyty ac iechyd meddwl i’r 450,000 o bobl sy’n byw mewn tair Bwrdeistref Sirol – Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Darllen mwy


Bridgend County Borough Council

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw corff llywodraethu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan weithio gyda phartneriaid lleol i bennu gwasanaethau lleol i’r gymuned. Maent yn gweithio gyda’r trydydd sector, y sector dielw a’r sector preifat, mae pob un ohonynt eisoes yn darparu rhai gwasanaethau i’r Cyngor.

Darllen mwy


Lottery Community FundCronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw’r cyllidwr cymunedol mwyaf yn y DU. Bob blwyddyn maent yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o arian achosion da’r Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol ledled y wlad.

Darllen mwy


Welsh GovernmentLlywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru sy’n gweithio i helpu i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein cenedl yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. Mae’r cyfrifoldeb am y rhan fwyaf o feysydd allweddol bywyd cyhoeddus gan gynnwys iechyd, addysg a’r amgylchedd wedi’i ddatganoli.

Darllen mwy

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award