Partneriaethau

Mae gweithio mewn partneriaeth yn chwarae rhan fawr wrth gydlynu cynllunio strategol wrth ddarparu gwasanaethau lleol o ansawdd. Mae BAVO a’r sector gwirfoddol yn cael eu hystyried yn bartner pwysig wrth gefnogi gwaith cyrff statudol.

Mae BAVO yn gweithio mewn partneriaeth â:


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials