Ein hyfforddiant

Hyfforddiant BAVO

Mae BAVO yn cynnig hyfforddiant o ansawdd uchel rydych chi’n eisiau, lle rydych chi ei eisiau ac yn aml AM DDIM. Gallwn deilwra ein hyfforddiant i ddiwallu anghenion eich sefydliad (mawr neu fach), gan gynnig cyngor a chefnogaeth i’ch staff. Rydym hefyd yn cynnig dysgu anffurfiol drwy gymorth datblygu ar gyfer grwpiau newydd a bach ac ar gyfer sefydliadau mwy sy’n wynebu newid neu her.

Dyddiadau hyfforddi

Dyddiadau hyfforddi i ddod – sesiynau sy’n addas ar gyfer Ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a staff yn Swyddfa BAVO (yn bersonol)

15 Gorffennaf 2024 o 10yb – 12yp : Ffiniau Proffesiynol.  https://www.eventbrite.co.uk/e/90980893200

17 Gorffennaf 2024 o 12.30 – 15.00 : Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol https://eventbrite.co.uk/e/909802893947

1 Awst 2024 o 13.00 – 15.00 : Ymwybyddiaeth Gydraddoldeb Sylfaenol, Amrywiaeth a Chynhwysiant https://tinyurl.com/4vybkxx9

13 Awst 2024 o 10yb – 12yp: Ymwybyddiaeth a Diogelwch Gweithio Unigol Sylfaenol.   https://www.eventbrite.co.uk/e/909823224757 

Sesiynau Ar-lein Bitesize

Ar gyfer dysgu cyflym a hawdd ar-lein ar adeg sy’n gyfleus i chi.

27 Mehefin 2024 rhwng 6 a 7yp : Goruchwyliaeth ac Arfarniadau Effeithiol.  https://www.eventbrite.co.uk/e/870160853537?

8 Gorffennaf 2024 o 12.30 – 13.30 : Felly… Beth mae ymddiriedolwr yn ei wneud yn union? https://www.eventbrite.co.uk/e/897209697357?

18 Gorffennaf 2024 o 12.30 – 13.30 : Rolau a Chyfrifoldebau Ymddiriedolwyr.  https://www.eventbrite.co.uk/e/90983514

 

Archebwch nawr

Cliciwch ar y dolenni uchod i archebu ar-lein neu i roi gwybod i ni os ydych chi’n eisiau lle, e-bostiwch alisonmawby@bavo.org.uk neu ffoniwch 01656 810400

Sylwer: Archebion ar agor i’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn unig. Mae lleoedd AM DDIM ond os nad ydych chi’n gallu mynychu a heb canslo eich lle fwy na 48 awr cyn, bydd ffi canslo o £25 I chi talu. Os nad ydyc chi’n gallu fod yn bresennol eich hun, rydym yn hapus i chi anfon rhywun arall o’ch sefydliad.

Archebwch nawr

Cliciwch ar y dolenni uchod i archebu ar-lein neu i roi gwybod i ni eich bod am gael lle, e-bostiwch alisonmawby@bavo.org.uk neu ffoniwch 01656 810400

Sylwer: Archebion ar agor i’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn unig. Mae lleoedd AM DDIM ond os na fyddwch yn mynychu a pheidiwch â chanslo eich lle fwy na 48 awr cyn y codir ffi canslo o £25 arnoch. Os gwelwch na allwch fod yn bresennol, rydym yn hapus i chi anfon rhywun arall o’ch sefydliad.


Hwb Gwybodaeth

Knowledge Hub logo Reads Hwb Gwybodaeth // Knowkedge Hub with the profile of a human head in blue and coloured circles in different colours connect by thin linesDarparu mynediad hawdd i sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru at ystod o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein. Mae’r Ganolfan Wybodaeth, a ddarperir gan Gymorth Trydydd Sector Cymru yn offeryn hawdd ei ddefnyddio i helpu mudiadau gwirfoddol i wella sgiliau, dysgu a chael gafael ar wybodaeth o ansawdd uchel am feysydd allweddol fel rhedeg eich sefydliad, gwirfoddoli, cyllid a dylanwadu.

Yn ogystal â detholiad o daflenni gwybodaeth a chyrsiau ar-lein, mae’r Hwb Gwybodaeth hefyd yn rhoi cyfle i chi rwydweithio gyda chyfoedion a chael trafodaethau ar bynciau sy’n bwysig i chi. Mae’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, neu i’r rhai sydd am gymryd rhan yn y trydydd sector am y tro cyntaf.

Er mwyn manteisio ar yr Hwb Gwybodaeth newydd, cofrestrwch yn cefnogi’r trydydd sector.cymru: thirdsectorsupport.wales/cy/

 

  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award