Buddsoddi Lleol Caerau

Invest Local CaerauMae Gweithiwr Cymorth Cyllido Buddsoddi Lleol Caerau BAVO wedi bod yn gweithio gyda grwpiau yng nghymuned Caerau yn Nyffryn Llynfi fel rhan o raglen Hybu Newid (Buddsoddi Lleol Caerau).

Ymhlith y blaenoriaethau ar gyfer y rhaglen gymunedol hon mae cryfhau cyfleusterau a sefydliadau lleol, gwella iechyd a lles, cryfhau ysbryd a balchder cymunedol a gwella’r amgylchedd naturiol.

Ar ôl y sioc ddi-oed o ddechrau’r  cyfnod clo ym mis Mawrth, cafodd grwpiau a chanolfannau cymunedol lleol yng Nghaerau eu gorlethu gan y cynnydd sydyn yn y galw am fwyd, siopa, casgliadau presgripsiynau, cerdded cŵn ac anghenion sylfaenol eraill.

Mewn ymateb, mae Gweithiwr Cymorth Cyllido Buddsoddi Lleol  BAVO wedi bod yn gweithio gyda grwpiau i wneud ceisiadau cyllido llwyddiannus i grantiau argyfwng er mwyn helpu gyda chasgliadau bwyd, siopa, danfoniadau a chostau sefydliadol. Cefnogodd y gymuned hefyd i recriwtio mwy o gefnogaeth a chyngor gwirfoddolwyr ar draws ystod o feysydd i’w helpu i lywio eu ffordd trwy’r amser newydd a heriol hwn.

“Nid wyf yn gwybod beth fyddem wedi’i wneud heb y gefnogaeth hon, a bod yn onest nid wyf yn credu y byddem wedi goroesi. Rydym yn falch o ddweud ein bod wedi helpu ein cymuned trwy’r amser heriol hwn, mae ein gwirfoddolwyr wedi gweithio o gwmpas y cloc ac ni allem fod wedi gwneud hynny hebddynt. ” (Graham Dawe, Ymddiriedolaeth Datblygu Caerau).


Gadewch i ni wneud Caerau yn lle gwell fyth i fyw!

Cymerwch gip ar gylchlythyr Gaeaf 2020 Buddsoddi Caerau yma

Os oes angen cefnogaeth neu gyngor cyllid arnoch i ddatblygu eich grŵp, prosiect neu syniad yn Caerau, cysylltwch ag Alex Bowen, Ff: 07719 523842 neu E: alexbowen@bavo.org.uk (mae Alex yn gweithio Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau).

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials