Buddsoddi Lleol Caerau

Invest Local Caerau

Tîm BAVO sy’n rheoli cronfa rhaglen ‘Driving Change’ Buddsoddi Lleol Caerau

Ymhlith y blaenoriaethau ar gyfer y rhaglen gymunedol hon mae cryfhau cyfleusterau a sefydliadau lleol, gwella iechyd a lles, cryfhau ysbryd a balchder cymunedol a gwella’r amgylchedd naturiol.

Os yw’ch grŵp wedi’i leoli yng Nghaerau a/neu os oes angen cymorth neu gyngor ariannol arnoch i ddatblygu eich grŵp, prosiect neu syniad yng Nghaerau, cysylltwch â’r Ymddiriedolaeth Cymunedau Adeiladu i gael rhagor o wybodaeth.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award