Grantiau dan arweiniad ieuenctid

Cyhoeddwyd: 10 Ionawr 2024

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli sy’n cael eu harwain a’u cynnal gan bobl ifanc.

Nod yr arian yw helpu pobl ifanc i wirfoddoli rhwng 14 a 25 oed i gymryd mwy o ran mewn sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn eu cymuned leol.

Mae Grŵp Cyllido Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys grŵp o bobl ifanc 14 – 25 oed sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Cefnogir y panel gan BAVO.

Rhagor o wybodaeth cysylltwch â BAVO F: 01656 810400 neu E: volunteering@bavo.org.uk

Ar agor unwaith y flwyddyn. Dyddiadau ar gyfer 2024 i’w cadarnhau.

Darllen mwy

Mae mwy am Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid ar wefan CCCG

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award