Ymddiriedolaeth Volant – Cronfa Ymateb Covid-19

Cyhoeddwyd: 28 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

I dderbyn penderfyniad erbyn mis Hydref 2021 rhaid cyflwyno ceisiadau cyn 31 Gorffennaf 2021.

Mae cyllid ar gael i sefydliadau sy’n canolbwyntio ar liniaru amddifadedd cymdeithasol a helpu grwpiau agored i niwed y mae’r pandemig wedi effeithio arnynt.

Mae Ymddiriedolaeth Volant yn derbyn ceisiadau gan elusennau yn y DU ac yn rhyngwladol sy’n dangos ffocws cryf ar liniaru amddifadedd cymdeithasol a helpu grwpiau agored i niwed sydd wedi cael eu effeithio’n arbennig gan bandemig Covid-19. Bydd ceisiadau am offer meddygol a chynhyrchu neu ddosbarthu cyfarpar diogelu personol hefyd yn cael eu hystyried.

Dysgwch fwy o fanylion a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award