Cronfa Fferm Wynt Ar y Tir Taf Trelái

Cyhoeddwyd: 11 Ionawr 2024

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Taf Trelái yn cael ei darparu gan Ventient Energy Ltd. Maent wedi buddsoddi dros £40,000 i mewn i weithgareddau a phrosiectau lleol mewn cymunedau o amgylch y safle ers 2001. Gweinyddir y Gronfa gan Interlink RCT, corff ymbarél yr holl grwpiau cymunedol a gwirfoddol lleol yn Rhondda Cynon Taf.

Beth sydd ar gael?

Bob blwyddyn mae £2,500 ar gael. Gellir dyfarnu grantiau ar gyfer cyfalaf neu refeniw hyd at uchafswm o £500.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Mae’r gronfa ar gael i grwpiau cymunedol sydd o fudd i’r meysydd canlynol:

 • Melin ddu
 • Evanstown
 • Gilfach Goch
 • Tonyrefail
 • Thomastown
 • Llanharan
 • Bryncae
 • Heol Y Cyw

Gellir gwneud cais am grantiau i gefnogi nodau ac amcanion sefydliadol, recriwtio aelodau newydd, cynnwys mwy o bobl o’r gymuned a helpu i ddatblygu gwasanaethau.

Dim ond un cais y gellir ei wneud fesul grŵp.

Darganfyddwch fwy

I gael gwybod mwy am y gronfa, cysylltwch â’r Tîm Cyngor Cymunedol yn Interlink RCT. Ffoniwch 01443 846200 neu anfonwch neges e-bost at communityadvice@interlinkrct.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award