Sioeau ffordd rithwir AM DDIM i wella gwybodaeth ac ymatebion i Gam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd

A fyddech chi’n gwybod sut i adnabod ac ymateb i arwyddion o Gam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd?

Ers y cloi Cenedlaethol cyntaf, mae’r llinell gymorth Genedlaethol ar Gam-drin yn Seiliedig ar Anrhydeddau a redir gan Karma Nirvana wedi gweld cynnydd o 87% mewn cysylltiadau. Fel rhan o’n hymrwymiad i ‘Shine the Spotlight’ ar Gam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd, mae Karma Nirvana yn cyflwyno cyfres o Sioeau Ffordd AM DDIM ledled Cymru i wella gwybodaeth ac ymatebion i Gam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd.

Bydd y Sioeau Ffordd yn galluogi dysgwyr i:

 • deall a nodi Cam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd;
 • rheoli ac ymateb yn ddiogel i ddatgeliadau o HBA;
 • nodi dangosyddion risg posibl mewn achosion o HBA;
 • Darparu ‘lleoedd amlasiantaethol mwy diogel’ i ddioddefwyr a goroeswyr siarad;
 • ehangu ‘lleoedd diogel’ i ddioddefwyr a goroeswyr wneud datgeliadau.

Bydd y Sioeau Ffordd yn ymdrin â:

 • Diffinio Cam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd;
 • Mynychder, data ac ystadegau;
 • Gyrwyr a chymhellion allweddol;
 • Rhwystrau ac effaith ar ddioddefwyr a goroeswyr;
 • Canllawiau arfer gorau;
 • Cyfraith a pholisi perthnasol yn ymwneud â Cham-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd;
 • Cynllunio diogelwch, gan ystyried mesurau ymarferol a deddfwriaethol.

Cychwyn y Sioeau Ffordd yn y flwyddyn newydd rhwng 10am a 4pm ar:
24 Mawrth 2021

Gallwch ddarganfod gwybodaeth bellach a dewis llyfr dyddiad eich lle yma.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award