Rydyn ni’n llogi …. Ymgeisiwch heddiw!

Cyhoeddwyd: 20 Mai 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Swyddi yn BAVO

Rydym yn chwilio am weithwyr proffesiynol deinamig a llawn cymhelliant sy’n fedrus / profiadol ar gyfer y rolau canlynol:

Swyddog Cymorth Broceriaeth (Pwynt Mynediad Cyffredin)
£21,166 y flwyddyn (37 awr pw)
Tymor penodol i 31.03.2022 (hyd nes y ceir cyllid parhaus)
Byddwch yn rhan o wasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth sy’n gweithio o fewn y Cyfarwyddiaeth Lles Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Swyddog Cyfeirio Cymunedol x 3
£21,166 y flwyddyn (37 awr pw)
Tymor penodol i 31.03.2022 (hyd nes y ceir cyllid parhaus)
Byddwch yn rhan o’n tîm cymunedol i ddarparu cyfeiriadau i unigolion i gael mynediad i gefnogaeth gymdeithasol, gymunedol a phartneriaid i wella eu hiechyd a’u lles.

Swyddog Cyllid ac Adnoddau
£31,346 – £ 33,782 y flwyddyn / pro rata (25 awr pw)
Rôl allweddol yn BAVO, yn gyfrifol am swyddogaethau ac asedau cyllid a darparu cefnogaeth strategol i’n Prif Swyddog Gweithredol.

Swyddi gwag ymddiriedolwyr (gwirfoddol)
Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sydd â sgiliau a phrofiad perthnasol i ymuno â’n bwrdd a helpu i lywio datblygiad dyfodol yr elusen. Mae BAVO hefyd yn chwilio am unigolyn cymwys i weithredu fel Trysorydd ac yn croesawu ceisiadau gan grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli. Ad-dalwyd treuliau.
Pecyn cais ymddiriedolwr i’w lawrlwytho cyn bo hir.

Dyddiad cau pob swydd wag: 12pm, 7 Mehefin 2021
Cyfweliadau w / c 14 Mehefin 2021

Am fanylion pellach ewch i’n tudalen swyddi yma

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award