Rolau Asesydd Dibynadwy ar gyfer rhyddhau Ysbyty – Galw am ddatganiadau o ddiddordeb

Cyhoeddwyd: 20 Rhagfyr 2023
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg (BPR) yn edrych i nodi partner trydydd sector i gefnogi rhyddhau ysbytai ar draws y rhanbarth drwy ddarparu rolau Aseswr Dibynadwy.  Am fwy o wybodaeth lawrlwythwch y ddogfen ffurflen Datganiadau o Ddiddordeb (10 tudalen)

Y dyddiad cau yw: 5 Ionawr 2024

Anfonwch eich ffurflen at sarah.mills@rctcbc.gov.uk nid BAVO.

 

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award