Rockwool UK

Cyhoeddwyd: 10 Ionawr 2024

Sefydlwyd Rockwool ym 1937 ac mae’n arweinydd marchnad ar gyfer inswleiddio gwlân carreg. Lleolir prif safle Rockwool UK ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn trefnu rhaglen o weithgarwch cymunedol yn eu cymuned leol ym Mhencoed a’r cyffiniau.

Beth sydd ar gael?
Mae rhaglen o roddion a nawdd dyngarol yn rhan greiddiol o’u hymgyrch i gael effaith gymdeithasol ac amgylcheddol gadarnhaol fel busnes, yn enwedig ym meysydd iechyd, tai a’r amgylchedd. Bydd y rhan fwyaf o’r rhoddion yn cael eu rhoi i brosiectau lleol o fewn y tair blaenoriaeth hyn:

 • Cefnogi, a rhoi yn ôl i’r gymuned leol yn Ne Cymru
 • Cefnogi prosiectau elusennol sy’n cyd-fynd â meysydd blaenoriaeth Rockwool
 • Helpu meithrin cysylltiadau cymunedol da
 • Mae’r rhaglen rhoddion hefyd yn cefnogi eu tîm staff, sy’n weithgar wrth drefnu gweithgareddau codi arian elusennol.

Grantiau: gwerth amhenodol

Dyddiadau cau: 3 gwaith y flwyddyn

Darganfyddwch fwy

I gael rhagor o wybodaeth am raglen rhoddion a nawdd dyngarol Rockwool UK, ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch community@rockwool.com

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award