Profi cyflym covid-19 am ddim ddwywaith yr wythnos ar gyfer pobl na allant weithio gartref

Mae citiau hunan-brofi cyflym Covid-19 cyflym am ddim ddwywaith yr wythnos ar gael i bobl heb symptomau na allant weithio gartref a’u cartrefi.

Ar hyn o bryd cynigir profion asymptomatig rheolaidd i rai grwpiau o bobl, megis y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol. Gall y grwpiau hyn barhau i gael mynediad at eu profion fel y gwnânt nawr.

Mae’r profion yn hawdd eu defnyddio a gallant roi canlyniadau mewn 30 munud. Os oes gennych ganlyniad prawf cyflym positif (prawf llif ochrol) dylech hunan-ynysu ar unwaith ac archebu prawf covid-19 rheolaidd (prawf PCR) o fewn 24 awr trwy ffonio 119, ar-lein neu drwy ap NHS Covid-19.

Mae angen cofnodi holl ganlyniadau’r profion ar-lein hefyd cyn gynted â phosibl ar ôl i chi gael y canlyniad.

Mae hwn yn gam pwysig ymlaen i’n galluogi i symud yn ddiogel allan o gloi wrth i fwy o gyfyngiadau gael eu lleddfu’n raddol.

Gallwch chi godi pecyn profi cyflym o faes parcio Neuadd Bowls yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 8am ac 1pm, saith diwrnod yr wythnos
Rhaid i chi sefyll y prawf eich hun gartref i sicrhau nad ydych chi’n lledaenu coronafirws yn ddiarwybod. Nid oes angen apwyntiad. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth yma

Archebu citiau prawf cartref llif ochrol cyflym ar GOV.UK
Gallwch archebu un pecyn profi cartref (saith prawf) ar y tro. Mae cludo yn cymryd un i ddau ddiwrnod. Gallwch ddarganfod mwy yma.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials