Monitro a gwerthuso prosiectau: sesiwn canlyniadau ac effaith

Dydd Mercher 19 Mai 2021 rhwng 1.30 – 3.30pm (ar-lein trwy Zoom)
Cost: yn rhad ac am ddim
Dyddiad cau archebu: 5pm, 17 Mai 2021

Dim ond i’r sector gwirfoddol yng Nghymru y mae archebion ar agor.

Mae monitro a gwerthuso yn hanfodol ar gyfer cynllunio a mesur llwyddiant eich gwaith, ac yn gynyddol, ar gyfer atebolrwydd i arianwyr.

Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i:

 • sicrhau gwell dealltwriaeth o rai dulliau o fonitro a gwerthuso;
 • gallu nodi a disgrifio’r effaith y mae prosiect neu weithgaredd yn ceisio’i chyflawni;
 • gallu defnyddio’ch dealltwriaeth o fesur effaith i gynllunio’r hyn rydych chi’n ceisio’i gyflawni;
 • gallu dylunio a gweithredu system werthuso gwaith eich sefydliad yn well.

Sesiwn AR-LEIN yw hon trwy Zoom (gallwn eich helpu i gyrchu a gosod Zoom IN ADVANCE o’r digwyddiad os oes angen cefnogaeth arnoch i wneud hynny).


Archebwch nawr

Gallwch gofrestru ar gyfer eich lle am ddim yma

Anfonir eich dolen i’r sesiwn Zoom atoch cyn 18 Mai 2021.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award