Grwpiau gweithredol ar-lein am ddim i bobl hŷn yng Nghymru

Mae Reengage yn elusen genedlaethol sy’n cynnig grwpiau iechyd a ffitrwydd wythnosol ar Zoom, wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer pobl hŷn.

Mae pob sesiwn 90 munud yn cynnwys tua 45 munud o ymarfer corff ysgafn, ynghyd ag amser i ddod i adnabod ei gilydd mewn lleoliad cyfeillgar, cymdeithasol.

Bob dydd Mawrth am 11 am – 12.30pm
Ffitrwydd i Bawb y Dreigiau dan arweiniad Gareth Sullivan.

Bob dydd Mercher am 11 am – 12.30pm
Cadeirydd Ioga dan arweiniad Margaret Hudson.

Bob dydd Iau am 11 am – 12.30pm
Tai-Chi dan arweiniad Lis Duffy.

Darganfyddwch fwy am y sesiynau yma.

Gallwch chi gofrestru am ddim yn www.reengage.org.uk/join-a-group a hefyd lawrlwytho eu canllaw defnyddiol ar ddefnyddio Zoom os bydd ei angen arnoch chi.

Gallwch hefyd gysylltu â’r trefnwyr yn uniongyrchol trwy ffonio Gavin, T: 02922 801 802 neu Beth, T: 02922 790 147.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award