Mae’r Brifysgol Agored yn defnyddio canolbwynt newydd o adnoddau iechyd meddwl dwyieithog am ddim i fyfyrwyr

Cyhoeddwyd: 9 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae’r casgliad yn edrych ar bynciau fel iechyd meddwl, lles, ymdopi â phyliau o banig neu gyfeirio myfyrwyr at wasanaethau eraill.

Mae deunyddiau eraill yn rhoi cyngor ar bethau eraill a all effeithio ar les myfyrwyr fel ymarfer corff, rheoli amser a straen yn yr oes ddigidol.

Mae’r adnoddau wedi’u datblygu ochr yn ochr â Phrifysgol Wrecsam Glyndŵr, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a myfyrwyr o bob rhan o Gymru. Ariannwyd y datblygiad gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Gallwch ddarganfod mwy yma.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award