Mae gofalwyr yn dal i fyny – gwnewch ffrindiau newydd a gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun!

Mae Bridgend Carers Centre yn cynnal sesiwn dal i fyny ‘Gofalwyr’ trwy Zoom bob dydd Mercher am 2pm.

Ydych chi’n ofalwr? Hoffech chi gysylltu â gofalwyr eraill yn eich ardal chi? Galwch heibio i’w sesiwn Zoom i ddod at ei gilydd, cefnogi’ch gilydd, gwneud ffrindiau newydd a gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun!

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth yma.

Am fanylion pellach cysylltwch â Rhiannon yng Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, 01656 658 479/0787 687 2235 neu e-bostiwch: rhiannon.frances@bridgendcarers.co.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award