Grantiau Brys Gofalwyr – rowndiau newydd

Cyhoeddwyd: 1 Chwefror 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Bydd y cynllun yn rhedeg tan 5pm, 19 Mawrth 2021.

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Mae De Ddwyrain Cymru wedi lansio eu cynllun Grantiau Brys Gofalwyr newydd ar gyfer gofalwyr di-dâl. Gall gofalwyr wneud cais am grant o hyd at £ 300 i fynd i’r afael â phwysau uniongyrchol y gaeaf ac anghenion brys a achosir gan argyfwng Coronavirus (COVID-19).

Mae’r Gronfa Cymorth Gofalwyr yn benodol ar gyfer gofalwyr di-dâl. Rhoddir dyfarniadau yn seiliedig ar lefel angen yr ymgeisydd. Mae’n debygol y bydd cyfran o’r ceisiadau yn aflwyddiannus.

Gofalwr yw unrhyw un sy’n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o’r teulu na all oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth ymdopi heb eu cefnogaeth.

Mae enghreifftiau o eitemau a gweithgareddau cymwys yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Prynu eitemau cartref e.e. peiriant golchi, gwely neu oergell ac ati;
 • Cymorth i brynu bwyd;
 • Prynu technoleg e.e. gliniadur, ffonau symudol, tabledi neu ddata;
 • Tanysgrifiadau adloniant e.e. Clywadwy, Amazon Prime, hapchwarae, Netflix ac ati.

NID yw’r gronfa’n cynnwys:

 • darparu arian parod (neu gyfwerth â cherdyn rhagdaledig) i ofalwyr;
 • costau sy’n gysylltiedig â biliau cardiau credyd neu ad-daliadau dyled.

Mae’r Gronfa Cymorth Gofalwyr wedi’i darparu gan Lywodraeth Cymru trwy Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i’w gweinyddu gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (CTSEW).

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion a sut i wneud cais yma.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award