Gig Buddies Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr

Mae Gig Buddies Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr (18+) yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr i wneud ffrindiau newydd gydag oedolion ag anabledd dysgu (a / neu awtistiaeth) a mynd i gigs a digwyddiadau gyda’i gilydd. Gall hyn fod yn unrhyw beth o gyngherddau a chwaraeon, i rannu hobïau a diddordebau gyda’n gilydd.

Fel Bydi Gig gallwch ddefnyddio’ch cariad at gerddoriaeth, y celfyddydau, chwaraeon, diwylliant a hwyl i helpu rhywun arall yn eich cymuned i gymdeithasu a mwynhau profiadau newydd.

Mae llawer o bobl ag anabledd dysgu yn ei chael hi’n anodd mynd allan i fwynhau’r pethau maen nhw wrth eu bodd yn eu gwneud. Er enghraifft, mae bron i 1 o bob 3 o bobl ifanc ag anabledd dysgu yn treulio llai nag awr y dydd y tu allan i’w cartrefi ar ddydd Sadwrn nodweddiadol (ymchwil Mencap 2016).

Cyn y pandemig, mynychodd Gig Buddies ddigwyddiadau unwaith y mis gyda’i gilydd. Er mai ychydig iawn o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal, mae’r angen am gyfeillgarwch a chyswllt cymdeithasol hyd yn oed yn bwysicach.

Mae Gig Buddies wedi bod yn cyfarfod ar-lein ar gyfer partïon a digwyddiadau rhithwir, a phryd bynnag y mae’n ddiogel gwneud hynny, cyfarfod yn yr awyr agored. Cyn gynted ag y gallant wneud hynny, bydd Gig Buddies yn mynd yn ôl i fynychu gigs, digwyddiadau a gwyliau gyda’i gilydd.

Mae Gig Buddies Cymru yn rhoi hyfforddiant am ddim i chi a chyngor a chefnogaeth barhaus i’ch helpu chi i fod yn Gyfaill Gig gwych. Yn bwysicaf oll fe gewch ffrind newydd!

I wirfoddoli, e-bostiwch: gigbuddies@ldw.org.uk neu ffoniwch 029 2068 1160.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.ffrindiaugigiau.org.uk neu dewch o hyd iddynt ar Facebook, Instagram a Twitter: @FfrindiauGigiau

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials