Deddfau di-fwg newydd yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 2 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

O 1 Mawrth 2021, mae’r lleoliadau hyn ledled Cymru wedi dod yn ddi-fwg:

 • tiroedd ysbytai;
 • holl dir yr ysgol;
 • meysydd chwarae plant;
 • ardaloedd awyr agored mewn lleoliadau gwarchod plant;
 • ardaloedd awyr agored mewn lleoliadau gofal dydd i blant.

Gallai ysmygu mewn man di-fwg arwain at ddirwy o £ 100. Gallwch ddarllen mwy yma.

Mae’r cyfyngiad yn bwriadu:

 • normaleiddio ysmygu;
 • lleihau’r risg y bydd pobl ifanc yn dechrau ysmygu;
 • lleihau amlygiad i fwg ail-law niweidiol;
 • I gael cefnogaeth am ddim gan y GIG i roi’r gorau i ysmygu, cysylltwch.

I gael help i roi’r gorau i ysmygu, ymwelwch â Helpa Fi i Stopio.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award