Wythnos Gwirfoddolwyr: Cyflwyniad sylfaenol i recriwtio, dewis a rheoli sesiwn ar-lein gwirfoddolwyr

Dydd Iau 3 Mehefin 2021 rhwng 10am ac 1pm (ar-lein trwy Zoom)
Cost: yn rhad ac am ddim
Dyddiad cau archebu: 12pm, 1 Mehefin 2021

Dim ond i’r sector gwirfoddol yng Nghymru y mae archebion ar agor.

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr, bydd y sesiwn hon yn cael ei thraddodi gan Sharon Headon a Deb Evans o BAVO.

Mae’r ymsefydlu sylfaenol i recriwtio, dewis a rheoli gwirfoddolwyr wedi’i anelu at bobl sy’n rheoli gwirfoddolwyr p’un ai fel gweithiwr cyflogedig neu fel gwirfoddolwr.

Mae ein cwrs yn agored i unigolion sydd ar hyn o bryd yn cyflwyno rhaglen gwirfoddoli yng Nghymru.

Erbyn diwedd y cyfnod sefydlu bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • nodi rolau gwirfoddoli presennol a newydd ar gyfer gwirfoddolwyr;
 • nodi ble i recriwtio gwirfoddolwyr;
 • sefydlu gweithdrefn ddethol effeithiol;
 • cynhyrchu eu canllaw syml eu hunain ar gyfer rheoli gwirfoddolwyr.

Archebwch nawr

Cofrestrwch am eich lle am ddim yma.

Bydd eich dolen i’r sesiwn Zoom yn cael ei hanfon atoch brynhawn Mawrth 1 Mehefin 2021.


Cysylltwch â ni

Os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol, cysylltwch â BAVO ar 01656 810400 neu e-bostiwch volunteering@bavo.org.uk

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award