WONDERFEST 2021

Dydd Iau 25 Mawrth i ddydd Sul 27 Mawrth 2021

Mae Wonderfest yn ddigwyddiad gan Platfform, yr elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol.

Mae Wonderfest yn gasgliad ar gyfer pobl ifanc 13+ oed a rhieni a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc i gefnogi eu lles. Y pwrpas yw addysgu a dysgu wrth gael hwyl, a defnyddio’r profiadau cadarnhaol hyn i greu gwell lles i bob un ohonom.

Eleni fydd gŵyl gyntaf iawn Platfform, a byddant yn dod â chasgliad o feddyliau chwilfrydig a chreadigol ynghyd i hwyluso cyfres o weithdai ar-lein AM DDIM dros dri diwrnod.

Gallwch ddarllen mwy am y digwyddiadau trwy ddilyn y ddolen yma.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award