Sesiynau Ymgysylltu Comisynydd Pobl Hŷn – Ailgysylltu â’n Chymunedau

Cyhoeddwyd: 24 Tachwedd 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn eisiau clywed am eich profiadau o ailgysylltu â’ch cymuned wrth i’r cyfyngiadau newid, a’ch barn chi am yr hyn sydd angen digwydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, ac nad oes neb yn cael ei adael ar ôl wrth i ni symud ymlaen.

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn un o’n grwpiau ffocws ar-lein sydd ar y gweill (dyddiadau isod) i rannu eich profiadau, trafod eich pryderon a helpu i lywio gwaith y Comisiynydd.

Rydym yn awyddus iawn i glywed am sut rydych chi’n ymdopi y gaeaf hwn – beth yw’r heriau yr ydych yn eu gwynebu a beth ydych chi’n edrych ymlaen i’w wneud pan fydd y tywydd yn gwella.

I ymuno â ni, cofrestrwch a dewis un o’r dyddiadau isod:

 

 

 

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award