Sesiynau Gwasanaeth Gwaed Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr … Mae angen rhoddwyr gwaed ar frys felly cofiwch helpu!

Os yw rhoi yn eich gwaed, helpwch wrth i bob diferyn gyfrif!

Os ydych chi’n ffit ac yn iach cliciwch ar y ddolen isod i archebu diwrnod ac amser cyfleus.

Mae Rhodd Gwaed yn cael ei ystyried yn deithio hanfodol.

Cefnogwch eich sesiwn leol yn yr amseroedd digynsail hyn i barhau â chyflenwad hanfodol o blatennau a chynhyrchion gwaed.

Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn:

Ibis Court (Ystafell i lawr y grisiau), Gwesty Best Western Heronston – Ewenny Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AW

Dydd Iau 24 Mehefin 2021 rhwng 10am – 12.30pm a 2 – 5.30pm
Dydd Gwener 25 Mehefin 2021 rhwng 9.30am – 12.30pm a 2 – 5pm

Cliciwch yma i wneud apwyntiad.

Sylwch na fydd DIM slot cerdded i mewn ar gael.

Am fanylion pellach, ewch i www.welsh-blood.org.uk neu T: 0800 25 2266.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials