Roedd angen i wirfoddolwyr ymuno ag elusennau lleol fel aelodau Bwrdd / Pwyllgor i’w helpu i reoli eu cyllid

Cyhoeddwyd: 4 Ionawr 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae prosiect BAVO’s Link Up a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri, yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno ag elusennau lleol fel aelodau’r Bwrdd / Pwyllgor i’w helpu i reoli eu cyllid.

Oes gennych chi gefndir mewn cyllid / cyfrifyddu?

Hoffech chi wirfoddoli i helpu’ch cymuned leol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac o’i gwmpas?

Mae cyfrifoldebau Ymddiriedolwyr Elusennau yn amrywio rhywfaint rhwng gwahanol sefydliadau, ond fel rheol maent yn cynnwys:

 • Monitro gweinyddiaeth ariannol yr elusen;
 • Adrodd i’r Bwrdd / Pwyllgor Rheoli ar ‘iechyd’ ariannol yr elusen;
 • Sicrhau bod cyfrifon yn barod ac yn cael eu ffeilio lle bo angen ac ar amser;
 • Sefydlu perthynas gynhyrchiol gyda’r Cadeirydd, staff a chyfrifydd;
 • Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd (dwy awr bob pedair i wyth wythnos fel rheol, mae llawer yn digwydd ar-lein ar hyn o bryd) i gynnig cyngor ariannol.

Os oes gennych ychydig oriau i’w sbario ac yr hoffech wneud rhywfaint o waith gwirfoddol gwerth chweil a fydd o gymorth mawr i’ch cymuned leol, cysylltwch â Suzanne ein Swyddog Datblygu Cyswllt: suzannechisholm@bavo.org.uk   Ffôn: 01656 810400 i gael mwy o fanylion ac i gwneud cais.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award