Rhaglen grant Ymddiriedolaeth Thomas Wall i gynyddu rhagolygon cyflogaeth

Cyhoeddwyd: 9 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Nod y rhaglen grantiau yw cefnogi pobl gyda phwyslais ar fagu hyder, gwybodaeth a sgiliau, ac felly cynyddu rhagolygon cyflogaeth.

Maent yn cynnig grantiau hyd at £ 5,000 tuag at brosiectau penodol neu weithgareddau craidd sy’n cefnogi llythrennedd, rhifedd, digidol a sgiliau dysgu ychwanegol sy’n debygol o gynorthwyo rhagolygon cyflogaeth.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod y bydd dyfodol y farchnad lafur yn dod yn fwyfwy cystadleuol, gyda chyflogwyr yn rhoi mwy o bwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflen Mynegi Diddordeb yw dydd Gwener 30 Ebrill 2021.

Dyfernir y rownd nesaf o arian ym mis Gorffennaf 2021.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award