Prosiect Gwella Cancr y Coluddion

Cyhoeddwyd: 10 Chwefror 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Sut allwn ni wella lefelau goroesi canser y coluddion yng Nghymru? Rhannwch eich barn

 

Mae Moondance Cancer Initiative, ar y cyd â thîm ymchwil y GIG Cedar a Bowel Cancer UK, yn lansio prosiect i geisio deall sut ellir gwella lefelau goroesi canser y coluddion yng Nghymru ac maent yn chwilio am bobl a effeithiwyd gan y clefyd i gymryd rhan.

Canser y coluddion yw’r canser sy’n lladd yr ail nifer fwyaf o bobl yng Nghymru, ond ni ddylai fod gan y gellir ei drin a’i wella, yn enwedig os ceir diagnosis cynnar. Mae bron pawb yn goroesi canser y coluddion os ceir diagnosis ar y cyfnod cynharaf, ond mae hyn yn lleihau’n sylweddol wrth i’r clefyd ddatblygu. Pe baem yn cael popeth yn iawn gydag atal, sgrinio a gofal canser y coluddion, mae mwy a mwy o dystiolaeth ledled y byd y gallem leihau’n fawr iawn nifer y bywydau sy’n cael eu torri’n fyr gan y clefyd.

 

Mae’r prosiect yn chwilio am bobl a effeithiwyd gan ganser y coluddion, gan gynnwys aelodau’r teulu, i rannu eu profiadau ynghyd â syniadau a meddyliau ar sut ellir gwella gofal canser y coluddion er mwyn deall a allem symud tuag at flwyddyn yng Nghymru heb unrhyw farwolaethau canser y coluddion. Mae hwn yn gyfle i ddweud eich dweud ar ddatblygu gwasanaethau yng Nghymru a helpu llunio a dylanwadu ar y ffordd mae gofal yn datblygu ar draws y wlad. Bydd yr arolwg yn cau ar ddydd Llun 18 Ebrill 2022.

 

Yna gwahoddir detholiad o bobl i gymryd rhan mewn cyfweliadau rhithiol neu ffôn rhwng Ebrill a Gorffennaf ac fe gynhelir grwpiau trafod rhithiol yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Bydd y tîm prosiect yn mynd â’r wybodaeth a gasglwyd gan bobl a effeithiwyd gan ganser y coluddion at nifer o weithwyr gofal iechyd proffesiynol a gwneuthurwyr penderfyniadau i gael eu mewnbwn hwythau, cyn i Moondance Cancer Initiative dynnu popeth at ei gilydd i greu ‘map ffordd’  ar gyfer gwella lefelau goroesi canser y coluddion yng Nghymru.

 

Os ydych yn byw yng Nghymru ac y cawsoch eich effeithio gan ganser y coluddion, llanwch yr arolwg heddiw (dyddiad cau dydd Llun 18 Ebrill): https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-canser-y-coluddyn

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award