Prif Grant Gwirfoddoli Cymru 2022-25

Cyhoeddwyd: 28 Chwefror 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Rydym yn hapus i rannu bod rownd nesaf Cynllun Prif Grant Gwirfoddoli Cymru wedi’i chymeradwyo a bydd yn agored i geisiadau ddydd Llun 28 Chwefror 2022. Rwyf wedi atodi’r canllawiau i ymgeiswyr a’r canllawiau proffil prosiect.

 

Fel y gwelwch, rydym nawr yn gallu cynnig hyd at 2 flynedd o gyllid gydag uchafswm o £25,000 y flwyddyn. Bydd pob prosiect dros 1 flwyddyn yn cael ei adolygu ar ddiwedd blwyddyn 1 gan y tîm Cymorth Grant a Phanel Gwirfoddoli Cymru. Yn seiliedig ar yr adolygiad hwn ac argaeledd cyllid, bydd yn penderfynu a fydd y prosiect yn parhau i mewn i flwyddyn 2. Bydd £850k y flwyddyn i’w ddyfarnu ar gyfer y prif grantiau hyn.

 

Nid yw nodau’r cynllun wedi newid:

  • Cynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan a’u cadw drwy chwalu’r rhwystrau i wirfoddoli i bobl o bob oed ac o bob rhan o’r gymdeithas.
  • Cefnogi cyfleoedd gwirfoddoli cadarnhaol o ansawdd uchel sy’n ceisio recriwtio, cynorthwyo a hyfforddi gwirfoddolwyr.
  • Hyrwyddo newidiadau yn y mudiadau a fydd yn cael budd er mwyn gwneud gwirfoddoli’n rhan o’u diwylliant, ee ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr.

I gael mynediad i’r canllawiau, gweler y dogfennau isod.

Arweiniad i ymgeiswyr

Arweiniad i ymgeiswyr proffil prosiect

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award