Peidiwch â cholli Ffair Ariannu ar-lein BAVO trwy gydol mis Chwefror 2021!

Yn yr amseroedd heriol hyn mae angen mawr i sefydliadau ddod at ei gilydd a rhannu gwybodaeth a phrofiad, yn enwedig o ran codi arian i gynnal y gwasanaethau gwerthfawr y mae’r trydydd sector yn eu darparu i’n cymunedau. Mae BAVO yn awyddus i ddod â’n haelod-sefydliadau ynghyd i rwydweithio’n rheolaidd trwy ariannu digwyddiadau a chyfarfodydd rhithwir eraill.

Mae llawer o sefydliadau trydydd sector lleol yn ymateb i’r achosion Covid-19 cyfredol sy’n newid yn gyson.

Rydym am gynnig cefnogaeth trwy ddod â phobl (fwy neu lai) ynghyd trwy ddigwyddiadau rhwydweithio, trafod cyllid a materion perthnasol eraill yn ogystal â darparu cyfleoedd i glywed gan arianwyr.
Rydyn ni am i’n haelodau ddod i ddigwyddiadau TÂL AM DDIM i rannu profiadau a chysylltu â chodwyr arian eraill yn Nhrydydd Sector Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – yn anffodus, bydd yn rhaid i chi ddarparu’ch te a’ch cacen eich hun!

Byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau ynghylch sut mae’r byd cyllido yn newid mewn ymateb i argyfwng presennol Covid-19 a pha gyfleoedd a heriau y mae hyn yn eu cyflwyno i chi fel ymgeiswyr cyllid. Bydd cyfle hefyd i ddweud wrthym beth sydd ei angen arnoch a sut y gallwn barhau i’ch cefnogi.


Peidiwch â cholli…

(Sylwch: Bydd y Ffair Ariannu yn cael ei diweddaru gyda mwy o ddigwyddiadau, felly cadwch lygad am fwy o fanylion!)

Dydd Gwener 26 Chwefror rhwng 10am a 12pm
Gweithdy cyllido – Awgrymiadau Gorau ar gyfer ceisiadau cyllido llwyddiannus
Dyddiad cau archebu: 12pm, dydd Iau 25 Chwefror am 12pm
Gyda Swyddogion Datblygu’r Trydydd Sector Deb Evans a Claire Emanuel o BAVO.
Darllenwch fwy ac archebwch yma.


Nod ein Ffair Ariannu BAVO yw rhoi cyfle i chi…

 • cysylltu â phobl o’r un anian sy’n wynebu heriau tebyg i chi;
 • rhannu rhwystredigaethau a llwyddiannau codi arian;
 • ennill syniadau ac ysbrydoliaeth codi arian newydd;
 • siarad yn uniongyrchol â Funders am eu blaenoriaethau cyfredol;
 • cael barn a chyngor gan Swyddogion Datblygu BAVO.

Am fanylion pellach, ffoniwch Angela Davies yn BAVO, T: 07710 067718 neu E: angeladavies@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award