Pecynnau gardd am ddim terfynol ar gyfer bachu o Leoedd Lleol ar gyfer Natur

Cyhoeddwyd: 20 Hydref 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus yn rhoi’r 70 pecyn gardd am ddim diwethaf i gymunedau ar draws y wlad.

Mae grwpiau a sefydliadau cymunedol yn cael eu hannog i wneud cais nawr am becyn gardd am ddim gan Cadwch Gymru’n Daclus er mwyn osgoi colli allan.

Ers lansio ‘Lleoedd Lleol er Natur’ yn 2020, mae mwy na 900 o gerddi wedi cael eu creu, eu hadfer a’u gwella ledled Cymru. Nawr, gyda dim ond 70 pecyn ar ôl a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau eleni yn agosáu, mae amser yn brin i gymunedau gymryd rhan.

Dywedodd y cyflwynydd BBC a Llysgennad Cadwch Gymru’n Daclus, Will Millard: “Mae’n anhygoel gweld sefydliadau o bob lliw a llun yn elwa o Leoedd Lleol ar gyfer Natur – o orsafoedd tân ac ysbytai i elusennau digartref a chymdeithasau tai. Nid creu hafanau ar gyfer bywyd gwyllt yn unig mae’r gerddi newydd ond maent yn rhoi hwb mawr ei angen i gymunedau ledled Cymru.

Mae pob pecyn perllan wedi’u dyrannu ond mae pecynnau bywyd gwyllt a bwyd ar gael o hyd. Mae pob un yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill sydd eu hangen i greu gardd. Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn trin yr archebion a’r danfoniadau ac mae eu staff arbenigol hyd yn oed yn darparu cymorth i adeiladu a phlannu.

Ariennir y fenter ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, rhan o raglen ehangach o ‘Leoedd Lleol er Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i greu, adfer a gwella natur ‘ar eich stepen drws’ a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

I wneud cais am becyn gardd am ddim, ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru/nature

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 21 Tachwedd 2022.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award