Ydych chi’n edrych i wneud eich anabledd yn y gweithle yn hyderus?

Ymunwch â ni ddydd Iau 17eg Tachwedd am sesiwn hyfforddi rhithwir AM DDIM!

Chwalu’r mythau o gyflogi pobl anabl.

Bydd Chris English, Rheolwr Hyfforddiant ELITE Training Solutions yn cyflwyno sesiwn effaithus ac galonogol a fydd yn galluogi unigolion a sefydliadau i fod â meddwl mwy agored pan ddaw at gyflogi pobl anabl yn eu gweithle.

Mae ELITE yn ymwneud â helpu’r rhai sydd ag anableddau ac o dan anfantais dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant neu gyflogaeth, yn ogystal â darparu cynhyrchion a/neu wasanaethau. Gallwch wneud hyn hefyd!

Os ydych chi’n gobeithio ymuno â’r sesiwn hyfforddi ar-lein AM DDIM hwn, ewch i’r ddolen isod i brynu eich tocyn!

https://www.eventbrite.co.uk/e/elite-training-solutions-dispelling-the-myths-of-employing-disabled-people-tickets-464940939867

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award