Prosiect Lincio Lan gweithdy ar-lein: Cynhyrchu incwm a chodi arian

Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021 rhwng 10am a hanner dydd (ar-lein trwy Zoom)
Cost: yn rhad ac am ddim
Dyddiad cau archebu: 5pm, 24 Mehefin 2021

Dim ond i’r sector gwirfoddol yng Nghymru y mae archebion ar agor.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, nod ein Prosiect Lincio Lan yw cryfhau llywodraethu gwirfoddol a datblygu sgiliau gwirfoddol, trwy helpu ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd / pwyllgor i ddod yn fwy hyderus yn eu rolau.

Mae ein gweithdy ar gyfer y rhai sy’n newydd i gynhyrchu incwm a chodi arian a hefyd i’r rheini sydd â rhywfaint o brofiad ond sydd am gynyddu eu dealltwriaeth o’r potensial i godi arian gan y gymuned.

Bydd y sesiwn hon yn helpu aelodau pwyllgor, aelodau bwrdd ac ymddiriedolwyr i:

 • creu cynllun ar gyfer codi arian;
 • gweithredu gweithgaredd codi arian cymunedol;
 • sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac arfer gorau perthnasol;
 • gwybod ble i fynd am ragor o wybodaeth, help a chyngor.

Sesiwn AR-LEIN yw hon trwy Zoom (gallwn eich helpu i gyrchu a gosod Zoom IN ADVANCE o’r digwyddiad os oes angen cefnogaeth arnoch i wneud hynny).


Archebwch nawr

Cofrestrwch am eich lle am ddim yma.

Sylwch: mae eich archeb yn rhad ac am ddim ond os methwch â mynychu’r digwyddiad a pheidiwch â chanslo’ch lle fwy na 48 awr cyn y codir ffi ganslo o £ 10 arnoch. Os byddwch yn darganfod ar fyr rybudd na allwch ddod, awgrymwn eich bod yn anfon rhywun arall o’ch sefydliad yn eich lle.

Anfonir eich dolen i’r sesiwn Zoom atoch cyn 28 Mehefin 2021.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award