Offeryn diagnostig am ddim i sefydliadau gwirfoddol sy’n ceisio am arian

Cyhoeddwyd: 23 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae’r Cronfa Gymunedol Lottery Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob sefydliad menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol (VCSEs) yn y DU ddadansoddi eu cryfderau a’u safle sefydliadol ac i nodi meysydd y gellid eu datblygu i wella cryfder sefydliadol trwy eu teclyn diagnostig, y VCSE Strength Checker .

Nid yw’n gysylltiedig ag unrhyw raglenni cyllido Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae’n hollol rhad ac am ddim i’w defnyddio.

Os yw sefydliadau’n gwneud cais am gyllid, neu’n bwriadu gwneud cais am gyllid, p’un a yw hyn am grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, grant y llywodraeth neu drwy ymddiriedolaeth neu sylfaen, gallai fod yn ddefnyddiol iddynt gwblhau’r Gwiriwr Cryfder VCSE i sicrhau eu hunain maent hefyd yn cynnwys costau unrhyw ddatblygiad sefydliadol pwysig yn eu cynigion neu eu strategaeth incwm, fel rhan o arfer da wrth adfer costau’n llawn a gwella’n barhaus.

Am fanylion pellach, ewch i www.vcsestrengthchecker.org.uk


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award