Nod y Comisiwn Elusennau yw rhyddhau £ 25 miliwn ar gyfer elusennau yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 1 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi lansiad y Rhaglen Adfywio Ymddiriedolaethau yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Sefydliad Cymunedol Cymru, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r Comisiwn yn bwriadu cysylltu â dros 200 o elusennau yng Nghymru i ryddhau targed o £ 25 miliwn sydd ar hyn o bryd yn segur mewn cyfrifon segur.

Mae’r rhaglen yn gweithio trwy nodi elusennau yng Nghymru sydd naill ai’n anactif (sy’n golygu nad ydyn nhw wedi cael unrhyw incwm na gwariant dros y pum mlynedd diwethaf) neu’n aneffeithiol (ar ôl gwario llai na 30% o gyfanswm eu hincwm dros y pum mlynedd diwethaf).

Yna mae’r Comisiwn yn rhoi opsiwn i’r ymddiriedolwyr weithredu – gyda chefnogaeth i helpu’r elusen i weithio yn ôl os oes angen.

Fel arall, mae’r cronfeydd yn cael eu hadleoli i achosion yn unol â nodau’r elusen segur neu mae’r ymddiriedolaeth yn cael ei throsglwyddo i Sefydliad Cymunedol Cymru i’w rheoli er budd tymor hir cymunedau lleol. Yn yr achos olaf, rhoddir yr arian i elusennau mewn angen, yn ogystal â’i ddefnyddio i greu llif incwm rheolaidd a fydd yn cynnal eu gwaith i helpu cymunedau am flynyddoedd.

Lle na all elusennau weithredu mwyach, cânt eu dirwyn i ben a’u tynnu o’r gofrestr elusennau. Ers ei lansio yn 2018, mae fersiwn Saesneg y rhaglen wedi adfywio dros £ 32 miliwn ar gyfer elusen gyda mwy na 1,800 o elusennau yn cymryd rhan. Darganfyddwch fwy yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award