Niwroamrywiaeth pobl ifanc a theuluiedd

Mae BAVO a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg (RPB) yn cynnal sesiwn ymgysylltu niwroamrywiaeth ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd.
Pan: 11 Rhagfyr  4- 6yp
Ble: Clwb Rygbi Mynydd Cynffig, CF33 6BU
Pwy: Plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Ynglŷn â’r digwyddiad

Mae gwella’r gefnogaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd niwroamrywiol yn flaenoriaeth i’r RPB ar draws Cwm Taf Morgannwg. Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, maent am ddeall y ddarpariaeth bresennol o wasanaethau cymorth, i nodi bylchau ac amlinellu opsiynau ar gyfer y dyfodol.

Os bydd rhywun yn gofyn i chi: “Beth yw’r peth y mae angen i ni ei glywed fwyaf a chanolbwyntio arno am wasanaethau niwroamrywiol yn eich ardal, beth sy’n gweithio’n dda a beth hoffech chi ei weld?”

Gwahoddir pobl sydd â phrofiad byw, y gallech eu cefnogi, a’u gofalwyr i gyd.

Dyma’r trydydd digwyddiad wyneb yn wyneb i helpu’r RPB i ddeall sut y dylai gwasanaethau edrych yn y dyfodol. Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei hwyluso i alluogi llais penodol plant a phobl ifanc ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr i gael ei glywed. Dyma’ch cyfle i ychwanegu eich llais a rhannu’r hyn sy’n wirioneddol bwysig i chi. Bydd hyn wedyn yn llywio sut mae gwasanaethau’n esblygu.

Bydd lluniaeth ar gael, yn ogystal â gweithgaredd crefft Nadolig. Gellir talu costau teithio.

I gadarnhau eich presenoldeb neu gydag unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Laura am wybodaeth:
Ffoniwch 01656 810400 neu 07850 700377 neu e-bostiwch lauradadic@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award