Digwyddiadau

Cyfarfodydd misol Rhwydwaith Ymddiriedolwyr ar-lein ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor

Mae gofalwyr yn dal i fyny – gwnewch ffrindiau newydd a gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun!

Every Wednesday

Grwpiau gweithredol ar-lein am ddim i bobl hŷn yng Nghymru

Bob dydd Mawrth, Mercher a Iau

Cymdeithas Alzheimer Pen-y-bont ar Ogwr: Canu ar gyfer sesiynau’r ymennydd trwy Zoom

Bob dydd Mawrth a dydd Mercher

Hybiau lles ar-lein

Bob dydd Llun a dydd Gwener

Teithiau cerdded lles

Bob dydd Mercher

Gweithgareddau Superagers Pen-y-bont ar Ogwr y gellir eu harchebu ymlaen

Dydd Llun - Dydd Gwener
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials