Newidiwyd y blaenoriaethau ar gyfer Grant Ymddiriedolaeth Gymunedol Loteri Cod Post Pobl

Cyhoeddwyd: 23 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiadau cau: 1 Gorffennaf, 2 Awst, 1 Medi a 1 Hydref 2021.

Grantiau o £ 500- £ 2,000 ar gyfer elusennau anghofrestredig neu £ 500 – £ 20,000 ar gyfer elusennau sydd wedi’u cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau.

Maent yn darparu cyllid ar gyfer elusennau llai ac achosion da yng Nghymru o dan y themâu:

 • Gwella lles meddyliol;
 • Galluogi cyfranogiad cymunedol yn y celfyddydau;
 • Atal neu leihau effaith tlodi;
 • Cefnogi grwpiau ar yr ymylon a hyrwyddo cydraddoldeb;
 • Gwella bioamrywiaeth a mannau gwyrdd;
 • Galluogi cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol;
 • Ymateb i’r argyfwng hinsawdd a hyrwyddo cynaliadwyedd;
 • Cynyddu mynediad cymunedol i ofod awyr agored.

Mae’r blaenoriaethau grant wedi’u diweddaru felly darllenwch y canllaw cyllido yma.

Darganfyddwch fanylion pellach a sut i wneud cais yma

E-bost: info@postcodecommunitytrust.org.uk


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award