Mis Ymwybyddiaeth Canser yr Ofari – ymunwch â ni i godi ymwybyddiaeth

Cyhoeddwyd: 9 Mawrth 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mis Mawrth ym Mis Ymwybyddiaeth Canser yr Ofari.  Fel rhan o ymgyrch SyM Sylwi ar y Symptomau, rydym yn eich annog chi i ymuno â ni i godi ymwybyddiaeth o arwyddion a symptomau cynnil canser yr ofari er mwyn helpu i sicrhau y caiff mwy o ferched dignosis ar y cyfle cyntaf posibl.

Mae mwy na 300 o ferched yn cael diagnosis o ganser yr ofari pob blwyddyn yng Nghymru.  Po gynharaf y ceir diagnosis o ganser yr ofari, hawsaf yw e i’w drin. Fodd bynnag, oherwydd bod arwyddion cynnar canser yr ofari yn debyg i gyflyrau fel syndrom coluddyn llidus (IBS) a syndrom cyn mislif (PMS), yn aml ni cheir diagnosis hyd nes bod y canser wedi lledu ac nad yw gwellhad yn bosibl.

Mae pedwar prif symptom o ganser yr ofari:

 • poen parhaus yn y stumog
 • cael trafferth bwyta/teimlo’n llawn yn fwy cyflym
 • teimlo’n chwyddedig trwy’r amser
 • Angen gwneud dŵr yn amlach

Yn ôl ymchwil gan Target Ovarian Cancer eleni, dim ond 27% o ferched yng Nghymru all enwi bola wedi chwyddo fel un o symptomau canser yr ofari, 33% poen yn yr abdomen, 3% teimlo’n llawn a dim ond 2% brys wrinol.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award